Публикации

MediaPulse

За бъдещо развитие в България: Български кариерен форум, Кьолн

20 фирми-участнички, повече от 200 посетители от Кьолн, съседни и по-далечни градове, а дори и от Холандия, множество проведение разговори…